Afrika
Azië
Europa
Noord Amerika
Oceanië
Latijns Amerika
 
-------FRANKRIJK-------
 
Frankrijk

De geschiedenis
 
Frankrijks culturele identiteit werd rond 50 v.Chr. bepaald door de verovering van het Keltische Gallië door Romeinse legers onder bevel van Julius Caesar. De Latijnse cultuur overleefde de val van het Romeinse Rijk, al ontstond er een door Germanen gedomineerd Frankisch Rijk, met Parijs als machtscentrum en heeft daarmee de langste geschiedenis als natiestaat in Europa.
Sinds de Vroege Middeleeuwen is het door de omvang van het grondgebied en van de bevolking altijd een factor van belang geweest in de Europese machtsverhoudingen. Deze prominente rol op het Europese toneel leidde tot vele oorlogen.

De landsgrenzen kregen bij de Vrede van Nijmegen in 1678 ongeveer de vorm die ze vandaag de dag weer hebben en vallen grotendeels samen met natuurlijke grenzen. In de 17e, 18e en begin 19e eeuw was Frankrijk de grootste mogendheid op het Europese continent. Begin 19e eeuw ging dit gepaard met spectaculaire veroveringen (door Napoleon), die echter tussen 1812 en 1815 weer geheel verloren gingen.
In loop van de 19e eeuw werd Frankrijk overvleugeld door het Britse Rijk als grootste Europese mogendheid en bleef nogal achter in industriële ontwikkeling en bevolkingsgroei bij oude en nieuwe rivalen: de Britten, de Duitsers en de Amerikanen, maar deed wel volop mee in de Europese wedijver in koloniale expansie.
 
In de 20e eeuw werd Frankrijk ten gevolge van twee wereldoorlogen genoodzaakt vanaf 1945 tussen de twee supermachten een nieuwe rol te zoeken als middelgrote moderne Europese mogendheid zonder koloniale ambities. Dit ging gepaard met aanzienlijke industriële ontwikkeling, een eigen nucleaire afschrikkingsmacht, een leidende rol in het naoorlogse Europese integratieproject en met behoud van een zelfstandige militaire rol, zowel in de eigen postkoloniale invloedssfeer als binnen de NAVO. Van de NAVO is Frankrijk politiek lid, maar vanaf 1966 zonder dat de Franse strijdkrachten deel uitmaakten van de geïntegreerde commandostructuur. (In maart 2009 besloot Frankrijk daarin weer terug te keren.) Het verlies van wereldwijde culturele invloed, vooral ten gevolge van het 'Angelsaksische overwicht', is een bron van nationale zorg...Visum: Niet nodig
Beste reistijd: Europees zomerseizoen