Afrika
Azië
Europa
Noord Amerika
Oceanië
Latijns Amerika
 
--------VATICAANSTAD--------
 
Vaticaanstad
 

De geschiedenis
 
In het Vaticaan is de hoofdzetel van de Rooms-katholieke Kerk gevestigd. Het staatshoofd is de paus. De paus bezat eeuwenlang als Kerkelijke Staat een groot gebied in Centraal- en Oost-Italië, waaronder Latium, de provincie rond Rome. In 1866 veroverden de Italiaanse republikeinse troepen onder Garibaldi twee derde van de Kerkelijke Staat, maar Latium bleef van de paus door steun van de Franse keizer Napoleon III.
Toen in 1870 Napoleon III zijn troepen moest terugtrekken om deze in te zetten aan het front in de Frans-Duitse Oorlog werden ook Latium en Rome door het in 1861 opgerichte koninkrijk Italië ingenomen. Hoewel de Kerkelijke Staat in 1870 had opgehouden te bestaan kon de Heilige Stoel wel diplomatieke betrekkingen blijven onderhouden.
De paus beschouwde zichzelf na het verlies als de gevangene van het Vaticaan en wilde het gebied niet verlaten. Opeenvolgende pausen bleven de overname van Vaticaanstad in 1870 bestrijden. Deze situatie duurde bijna 60 jaar, tot 1929. Toen ondertekenden paus Pius XI en Mussolini het Verdrag van Lateranen. Hierin werd bepaald dat de paus het huidige kleine stukje grondgebied als soevereine staat toegewezen kreeg...


 
 
 Visum: Niet nodig
Beste reistijd: vanaf mei tot aan oktober