Afrika
Azië
Europa
Noord Amerika
Oceanië
Latijns Amerika
 
--------NOORD IERLAND--------
 
Noord Ierland
 

De geschiedenis

Noord-Ierland is in zijn huidige vorm ontstaan in 1922. Het gehele eiland was tot 1919 een van de drie koninkrijken van het Verenigd Koninkrijk.
Ierland was voor de Engelse koningen altijd een lastig bezit geweest. In het Noorden van het eiland was de weerstand tegen de Engelse overheersing het grootst. Een van de manieren om die weerstand te breken was kolonisatie van het gebied door Engelse en vooral Schotse boeren. De nieuwe bewoners waren protestanten, maar die kwamen zwaar onder druk te staan toen de katholieke Jacobus II de troon besteeg. De verdrijving van Jacobus door zijn schoonzoon, Willem III van Oranje-Nassau, tijdens de Glorious Revolution. Dit wordt door veel protestanten jaarlijks herdacht in de Oranjemarsen.

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog ging het Britse Parlement akkoord met zelfbestuur voor het grootste gedeelte van Ierland. In de periode vanaf de stichting van Noord-Ierland tot aan de jaren zestig was er sporadisch sprake van ernstige ongeregeldheden tussen katholieken en de protestantse bestuurders. In de jaren zestig ontstond er langzamerhand onder de katholieken een beweging die gelijke rechten opeiste.
Om de orde te herstellen werden Britse troepen naar Noord-Ierland gestuurd. Die werden met gejuich ontvangen door de meerderheid van de katholieken. De meer extreme delen van de katholieken zagen in de Britse troepen echter bezetters. Voor de Britse troepen bleek het al spoedig uiterst lastig om onderscheid te maken tussen gewone katholieken en extremisten van de IRA. Dat bleek op een uiterst pijnlijke wijze door de manier waarop het leger reageerde tijdens een vreedzame demonstratie in Londonderry (door de nationalisten aangeduid als Derry).

Wat er die dag precies is gebeurd is nog steeds onderwerp van onderzoek door een commissie. Vaststaat echter dat op die Bloedige Zondag (1972), toen op 30 januari van dat jaar 13 katholieken werden doodgeschoten door Britse militairen.
Na moeizame onderhandelingen werd in 1998 een akkoord bereikt. Krachtens dat akkoord, gesloten op 10 april 1998 en wordt aangeduid als het Goede Vrijdag-akkoord, herkreeg Noord-Ierland zelfbestuur, waarbij garanties werden geschapen dat ook de katholieken deel zouden uitmaken van het bestuur. Dit proces heeft er uiteindelijk toegeleid dat de militaire vleugel van de extreme nationalisten, de IRA op 28 juli 2005 een verklaring naar buiten heeft gebracht dat zij definitief stopt met gewapend verzet. Vanaf dat moment zegt de IRA zijn doelen alleen nog op politieke wijze na te streven.
In april 2007 kwam er dankzij de bemoeienis van de Britse regering een overeenstemming over een nieuwe coalitie tussen de protestantse voorman Ian Paisley en de katholieke voorman Gerry Adams tot stand. Deze coalitie kreeg zijn beslag op 8 mei 2007 toen de nieuwe coalitie werd beëdigd.
Op 31 juli 2007 om 24u00 verlieten de Britse troepen het Noord-Ierse territorium na een 38-jarige bezetting. Op 1 augustus nam de politie de taken van het leger over.Visum: Niet nodig
Beste reistijd: vanaf mei tot aan oktober