Afrika
Azië
Europa
Noord Amerika
Oceanië
Latijns Amerika
 
----------CYPRUS----------
 
Cyprus

De gebieden in het rood aangegeven zijn de Britse gebieden Akrotiri en Dhekelia. Dus naast Turks en Grieks grondgebied is er dus ook een deel van Cyprus nog van het Verenigd Koninkrijk...

 

De geschiedenis

Men neemt aan dat de eerste mens rond 9.500 v.Chr. is aangekomen op het eiland. De jagers kwamen zeer waarschijnlijk uit de Levant (het gedeelte direct ten oosten van de Middellandse Zee) naar het eiland. Cyprus werd een belangrijk tussenstation in de handel tussen Kreta, Griekenland, de Levant en Egypte en zelfs Sardinië. Vooral het Cypriotische koper was zeer begeerd. De Assyriërs, de Hellenen, Egypte en later Alexander de Grote en de Romeinen bezetten het eiland. Nog later kwamen de Arabieren, de Byzantijnen en de ridders van de kruistochten (v.a. 1192). De Ottomanen (oude Turken) namen het eiland over van de Grieken, maar vanaf 1877 werd het Turkse rijk verslagen door de Britten en de Russen. In 1925 werd het eiland een Britse kroonkolonie.

In oktober 1959 werd in Zürich een verdrag gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Turkije, waarin de onafhankelijkheid van het eiland werd overeengekomen onder de garantie van de drie landen. Schending van de neutraliteit van Cyprus zou elk van de beschermlanden het recht tot interventie geven. Zoals in de grondwet was bepaald, werden de functies van president en vicepresident bekleed door respectievelijk een Grieks en een Turks Cyprioot. Dit leidde tot een uitbarsting van onderling geweld.

Om dit te voorkomen werd op Brits initiatief op 24 december een wapenstilstand gesloten en een dag later ging Makarios akkoord met een tijdelijke vredesmacht van Griekse, Turkse en Britse troepen. De Engelsen namen daarop posities in in Nicosia om de strijdende partijen te scheiden. Dit was het begin van de Groene Lijn, de demarcatielijn die het hele eiland inmiddels in tweeën deelt.
Aangezien Cyprus volgens de Europ ese Unie aan alle vereisten Kopenhagen-criteria voldeed kon Cyprus in mei 2004 toetreden.Premier Erdogan van Turkije kreeg in eigen land bijval voor zijn opvatting dat Turkije niet deelneemt aan EU-toetredingsonderhandelingen zolang de EU Turks-Cyprus niet erkent. Daarmee drukte hij uit dat voor Turkije de kwestie-Cyprus nog steeds van het allerhoogste (Turks-)nationale belang isVisum: Niet nodig
Beste reistijd: vanaf mei tot aan oktober