Afrika
Azië
Europa
Noord Amerika
Oceanië
Latijns Amerika
 
----------MEXICO----------
 
Mexico
 

De geschiedenis
 
De menselijke bewoning in Mexico dateert van 12.000 v. Chr. Rond 1.200 v. Chr. kwam aan de zuidelijke golfkust de Olmeekse beschaving op, die rond het begin van de jaartelling werd overvleugeld door de Maya van Yucatán en de zuidelijke hoogvlaktes. Terwijl de Mayacultuur op haar hoogtepunt was bloeide op de centrale hoogvlakte de stad Teotihuacán. De Tolteken werden in de 11e eeuw een machtig rijk, maar niet veel later ging ook dit rijk ten onder, waarmee het rijk van de Azteken werd gevormd dat in de daaropvolgende eeuw het grootste deel van centraal-Amerika zou onderwerpen.
 
De komst van de Spaanse conquistador Hernán Cortés in 1519 betekende het einde van het Azteekse rijk. De laatste Azteekse heerser Cuauhtémoc gaf zich in 1521 over. De indiaanse bevolking nam door de ziektes die de Europese veroveraars met zich hadden meegebracht met zeker 75% af. Nieuw-Spanje werd een aantrekkelijk gewest voor het Spaanse koloniale rijk, zeker nadat het gebied bleek te beschikken over de grootste zilvervoorraad ter wereld. Onder invloed van de Verlichting en de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog kwam aan het eind van de 18e eeuw een emancipatiebeweging onder de criollos, in Amerika geboren Spanjaarden, op. De napoleontische oorlogen zorgden voor het wegvallen van de verbinding tussen Spanje en haar koloniën. De onafhankelijkheidsoorlog verzandde in een guerrillaoorlog tot men erin slaagde de onafhankelijkheid te bereiken, onder leiding van Hidalgo.
 
Dit leidde in 1835 ook tot de onafhankelijkheidsverklaring van de Amerikaanse kolonisten in Texas, die uitliep op een gevoelige nederlaag voor de Mexicanen. Santa Anna werd gevangen genomen en gedwongen de Texaanse onafhankelijkheid te erkennen. De annexatie van Texas door de Verenigde Staten leidde in 1846 tot het uitbreken van de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog.
Nadat duidelijk werd dat de Fransen met steun van de Mexicaanse conservatieven in Mexico een marionettenkeizerrijk wilden vestigen trokken de Britten en Spanjaarden zich terug. De Oostenrijkse aartshertog Maximiliaan van Habsburg werd geïnstalleerd als keizer. De terugtrekking van de Franse troepen eind dat jaar bezegelde het lot van Maximiliaan. In 1867 werd hij verslagen en gefusilleerd.
Veel revoluties volgden en het land wisselde vaak van regering.
In 1910 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen na de Mexicaanse revolutie, waarin het volk, onder leiding van Fransisco ´Pancho´ Villa de macht greep.
 
In 1968 grepen studenten de Olympische Spelen van dat jaar aan om de aandacht te vestigen op het autoritaire karakter van de Mexicaanse regering van president Gustavo Díaz Ordaz. De protesten eindigden met het bloedbad van Tlatelolco, waarbij veiligheidstroepen het vuur openden om demonstranten, waarbij zeker 250 het leven verloren.
President Fox werd in 2006 opgevolgd door partijgenoot Felipe Calderón. Deze versloeg in de verkiezingen de linkse kandidaat Andrés Manuel López Obrador, die de uitslag niet aanvaarde en een tegenregering vormde.Visum: Niet nodig
Beste reistijd:

Het hele jaar door is het warm, het regenseizoen is minder aangenaam. Dit loopt van april tot midden december. De prijzen zijn dan wel lager en de hotels niet zo vol.